Is een gymnasium wat voor mijn kind? Zo kom je er achter

In groep 7 en 8 moeten kinderen een middelbare school kiezen. Heeft je kind een VWO advies, dan kun je gymnasium of atheneum kiezen. Je vraagt je misschien af: “Is een gymnasium wat voor mijn kind?” Ik ging op zoek naar antwoorden.

Je kunt allerlei redenen hebben om een gymnasium te overwegen. Misschien vindt je kind de sfeer het leukste op het categoraal gymnasium (dat is een school met alleen gymnasium). Of is je kind meerbegaafd of hoogbegaafd en heeft het extra uitdaging nodig. Misschien houd je kind erg van taal. Wellicht staat deze middelbare school goed bekend. Of moet je in een loting meerdere scholen opgeven, zoals wij in Amsterdam. Wie weet heb je nog andere redenen.

Ondanks dat ik zelf gymnasium heb gedaan op een scholengemeenschap, vind ik het super moeilijk om in te schatten of het bij onze kinderen past. Ik heb een paar keer op een school gevraagd “Hoe kom ik er achter of een gymnasium wat voor mijn kind is?” en “Hoe komt een kind er achter of hij of zij Latijn en Grieks leuk vindt?”

Op de gymnasia waar we waren, kreeg ik geen echt antwoord op deze vraag. Kennelijk stelt lang niet iedereen zich deze vraag. Of zijn veel gymnasia zo populair dat ze die vraag niet hoeven beantwoorden. Maar als je Latijn en Grieks uiteindelijk niet leuk vindt, is het wel vervelend als je er zes jaar aan vast zit… (Je volgt doorgaans een van beide vakken tot en met de vierde klas en het andere vak tot en met de zesde klas). Daarom ging ik op zoek naar het antwoord.

Zo vroeg ik jullie op Instagram om tips, daar kreeg ik veel fijne reacties. Deze blog is mijn verslag, dat ik regelmatig aanvul. Hopelijk kan ik jullie er ook mee helpen. Want aan de reacties te merken ben ik niet de enige met deze vraag!

Daarnaast zijn er natuurlijk algemene vragen die je over een middelbare school kunt stellen. Wat wil je weten, waar kun je op letten? Hier vind je vragen die je kunt stellen op de open dag van de middelbare school.

Is een gymnasium wat voor mijn kind? Zo kom je er achter. In groep 7 en 8 moeten kinderen een middelbare school kiezen. Heeft je kind een VWO advies, dan kun je gymnasium of atheneum kiezen. Je vraagt je misschien af: "Is een gymnasium wat voor mijn kind?" Ik ging op zoek naar antwoorden.

Is een gymnasium wat voor mijn kind?

Is je kind leergierig en breed geïnteresseerd?

Op een gymnasium krijgen kinderen extra lesstof, bovenop de stof van het atheneum. Die extra lesstof bestaat in ieder geval uit Latijn, Grieks en mythologie. Op sommige gymnasia is er nog andere extra lesstof. Dat is leuk als kinderen leergierig en breed geïnteresseerd zijn. En als kinderen graag iets nieuws leren, ook als ze het moeilijk vinden. Als ze niet zo geïnteresseerd zijn, veel vrije tijd willen of bijvoorbeeld op hoog niveau sporten of muziek spelen, is dat misschien minder passend.

Kan je kind het niveau van een gymnasium aan?

Kinderen krijgen extra lesstof, maar niet of nauwelijks extra uren school. Dus krijgen kinderen minder uren van andere vakken, vaak zijn dat andere talen. Je kind heeft dan bijvoorbeeld twee in plaats van drie uur in de week Engels, Frans en Duits. Die vakken gaan dus sneller. Daarnaast krijgt je kind voor twee extra vakken huiswerk, namelijk Latijn en Grieks.

Dit is fijn als je kind snel leert en extra uitdaging kan gebruiken. Maar het is minder passend als je kind wat meer uitleg nodig heeft. Probeer samen in te schatten of dit bij je kind past. Je kunt ook de huidige juf of meester om raad vragen. Denkt hij of zij dat je kind dit aan kan, qua intelligentie en motivatie?

Hoe slim moet een kind zijn voor een gymnasium? Deze vraag werd op verschillende categorale gymnasia gesteld en het antwoord verschilde. De ene school zei dat de meeste kinderen op hun school wel echt tot de slimste van de basisschool behoorden. Op een ander categoraal gymnasium zeiden ze dat in principe elke leerling met vwo advies hun school aan zou moeten kunnen, mits de leerling breed geïnteresseerd is en graag leert.

Houd je kind enorm van sporten? Of heeft het een andere hobby waar het tijd aan wil besteden? Neem dat ook mee in de overweging. Tijd is beperkt en een kind moet nou eenmaal keuzes maken. Dit is voor een kind niet makkelijk te overzien, dat kun je als ouder vaak beter inschatten.

Interesse in taal, geschiedenis en wiskunde

Formuleerde je kind als peuter al prachtige volzinnen? Is je kind geïnteresseerd in vreemde talen? Gaat taal op school je kind makkelijk af? Dan is je kind waarschijnlijk heel talig. Een goed taalgevoel is fijn op een gymnasium, want je krijgt twee extra talen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat je op een gymnasium je taalgevoel juist kunt verbeteren.

Toch zijn Latijn en Grieks niet hetzelfde als moderne talen. Op verreweg de meeste scholen leer je klassieke talen niet spreken, al zijn er scholen waar ze “levend Latijn” geven. Bij Latijn en Grieks vertaal je teksten. Daarvoor moet je natuurlijk woordjes en grammaticaregels uit je hoofd leren. Maar het is ook een soort puzzelen en dat past goed bij kinderen die van rekenen en wiskunde houden.

Daarnaast is mythologie een belangrijk onderdeel op een gymnasium. Oftewel: de geschiedenisverhalen uit de Griekse en Romeinse tijd. Alleen al omdat de teksten die je bij Latijn en Grieks vertaalt, doorgaans over mythologie gaan. Maar vaak zijn mythen en sagen ook een apart vak of zijn ze belangrijk in het geschiedenis onderwijs. Dit is leuk voor kinderen die van geschiedenis houden.

Een docent op een gymnasium vertelde dat meer dan de helft van de kinderen op die school het Natuur en Techniek profiel kiest. En dat de cijfers op andere Amsterdamse gymnasia vergelijkbaar zijn. Je kunt het als bèta dus zeker naar je zin hebben op een gymnasium. Maar als je echt weinig met taal en geschiedenis hebt, is het misschien niet de beste keuze.

Kun je beter gymnasium of technasium kiezen?

Je kunt naast gymnasium ook andere vormen van VWO met extra uitdaging kiezen. Dat heet vaak atheneum plus. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een technasium, programmeerklas of kunstklas. Ook is er op sommige scholen een sportklas.

Als mijn kind extra hard wil werken, is klassieke vorming dan de beste keuze? Of is iets anders een betere keuze, zoals techniek? En wil mijn kind überhaupt wel extra hard werken? Dat zijn hele legitieme vragen. En hele moeilijke vragen, want je weet niet hoe je kind zich in de puberteit gaat ontwikkelen.

Wat heb ik aan een gymnasium opleiding?

Een gymnasium opleiding kan om allerlei redenen nuttig zijn. Veel mensen denken bij Latijn aan een studie theologie of geneeskunde, waar veel Latijnse woorden worden gebruikt. Maar er zijn naar mijn mening betere argumenten.

Door Latijn en Grieks te leren, is het makkelijker om andere talen te leren. Dat komt door je woordenschat, maar ook doordat je de taalstructuur makkelijker begrijpt. Daarnaast is mijn ervaring dat Latijnse woorden in meer talen terugkomen dan je denkt. Zo had ik er niet alleen bij Frans en Italiaans veel aan, maar net zo goed bij Engels.

Ook vertelde een docente dat gymnasium kinderen beter Nederlands formuleren. Maar dat kan ook komen doordat die kinderen taliger waren. Toch is het niet zo’n gek idee, door de vervoegingen in Latijn en Grieks ben je veel met ontleden bezig. Dat puzzelen met ontleden, zorgt bovendien ook dat je analytisch denkvermogen vergroot wordt.

Daarnaast leer je op een gymnasium veel over de geschiedenis van de Grieken en Romeinen. De erfenis van het Griekse en het Romeinse rijk werkt niet alleen door in onze taal. Je ziet het terug in kunst, literatuur, politiek, architectuur… en nog veel meer. Dat is niet onmisbaar, maar wel verrijkend. Kennis van die geschiedenis geeft je een bredere blik op onze huidige maatschappij.

Je kunt waarschijnlijk nog veel meer redenen bedenken waarom een gymnasium opleiding nuttig kan zijn. En natuurlijk hoeft niet alles nuttig te zijn. Extra ontwikkeling is voor nieuwsgierige kinderen ook gewoon leuk. Sterker nog, een deel van de kinderen heeft extra uitdaging nodig.

Atlas draagt de wereld op zijn rug in het Paleis op de Dam.

Zijn er praktische manieren om er achter te komen of een gymnasium bij mijn kind past?

Ga naar een lesjesmiddag

Veel scholen hebben een lesjesmiddag of stagedag. Op zo’n dag kan je kind de sfeer proeven. Daarnaast kan je kind lessen Latijn en Grieks volgen. Zo krijgt je kind een beeld van deze vakken. Vaak legt een docent ook uit hoe de klassieke oudheid doorwerkt in het huidige leven.

Doe een online cursus Latijn of Grieks

Maar wat zegt zo’n uurtje Latijn of Grieks nou? Waarschijnlijk wordt de proefles bovendien gegeven door de leukste leraar klassieke talen die de school heeft. En misschien heeft je kind niet meteen door dat rijtjes stampen er ook bijhoort.

Er zijn online cursussen Latijn. Je kunt daarin samen met je kind een paar lessen doen, om te kijken of je kind het echt leuk vindt.

Met Duolingo kun je op een leuke manier oefenen met Engels, Frans en Duits. Latijn kun je alleen vanuit het Engels oefenen. Dat kun je wellicht samen proberen.

Lees een boek over mythologie

Mythen en sagen zijn een belangrijk onderdeel van het gymnasium onderwijs. Lees of luister eens samen een mythologie boek. Zo kom je er achter of je kind hierin geïnteresseerd is.

Imme Dros heeft bijvoorbeeld verschillende leuke mythologie boeken voor tieners (bij Bol.com). Zelf lazen we vroeger op het gymnasium De Vloek van Polyfemos van Evert Hartman (Bol.com). Dit zijn best pittige boeken voor kinderen in groep 7 of groep 8. Ze zijn toegankelijker als je ze als luisterboek luistert of als je ze voorgelezen krijgt.

Wellicht kent je kind de boeken van Julius Zebra al. Die gaan onder meer over de Grieken en Romeinen (Bol.com). Tijdens een proeflesje klassieke vorming, bleek de informatie uit Julius Zebra bij onze kids goed te zijn blijven hangen.

Bezoek een museum

Bij een bezoek aan een museum kun je ook kijken of je kind geïnteresseerd is. Zo wilde onze zoon graag naar het Romeinse deel van het Archeon. Beide kinderen vonden het heel interessant. De andere tijden in dit museum vonden ze overigens eveneens interessant.

Ook een aanrader: Paleis op de Dam, officieel Koninklijk Paleis Amsterdam. Dit paleis werd gebouwd als stadhuis in de tijd van het classicisme. Je leert er dus veel over de geschiedenis van Amsterdam, maar ook over Griekse en Romeinse mythen.

Praat met andere kinderen en ouders

Wellicht ken je oudere kinderen die op een gymnasium zitten. Zo’n ervaringsdeskundige of de ouders kunnen je helpen. Heeft je kind veel gedeelde interesses met zo’n kind? Bespreek dan eens wat dit kind wel of niet leuk vindt aan het gymnasium.

Workshop bij het badhuis in de Romeinse tijd van het Archeon.

Tot slot

“Is een gymnasium wat voor mijn kind?” is eigenlijk niet een vraag, maar een verzameling vragen. Hopelijk heb je wat aan al deze gedachtes en overwegingen. Geen simpel antwoord, hopelijk wel veel relevante vragen die jullie helpen.

Als je twijfelt, dan is de ideale situatie een scholengemeenschap of een breed VWO. Daar kan je kind vaak na een of twee jaar een weloverwogen keuze maken. “Is het gymnasium wat voor mij of ga ik toch liever naar het atheneum of past de HAVO beter bij mij?”

Maar dat is de theorie. Ook op sommige brede scholen of scholengemeenschappen moet je kind al in de eerste klas voor gymnasium kiezen. Het voordeel is daar wel dat je kind niet van school af hoeft als het geen gymnasium meer kan of wil doen.

En misschien vindt jouw kind het categoraal gymnasium wel de allerleukste school. Of heb je andere redenen om toch voor een categoraal gymnasium te kiezen.

Zo moeten wij in Amsterdam 12 scholen opgeven voor de loting. Er zijn flink wat categorale gymnasia in Amsterdam. Dan moet je dus echt goed nadenken of die scholen bij je kind passen, ook als je ze onderaan je lijst zet. Want je het gebeurt niet vaak, maar je kunt ook ingeloot worden op je nummer 10.

In mijn Instagram stories deelde ik mijn frustratie over het gebrek aan informatie over deze belangrijke keuze. Ik kreeg fantastische informatieve reacties van lezers. Maar ook reacties van lezers die dezelfde twijfel hebben. Voor jullie is deze blog. En voor onszelf, om onze eigen gedachten te ordenen.

Gelukkig werden we tijdens een open dag ook gerelativeerd. Een leerling op een categoraal gymnasium vertelde dat ze Latijn en Grieks niet leuk vindt. Maar ze vond de school zo leuk, dat het haar niet uitmaakte. Zo simpel is het soms ook.

Is een gymnasium wat voor mijn kind? Zo kom je er achter. In groep 7 en 8 moeten kinderen een middelbare school kiezen. Heeft je kind een VWO advies, dan kun je gymnasium of atheneum kiezen. Je vraagt je misschien af: "Is een gymnasium wat voor mijn kind?" Ik ging op zoek naar antwoorden.

Deze foto maakten we bij Lumina Park in Eindhoven, ik deelde er een filmpje van op mijn Instagram.

Verder lezen

Op Leuk met kids vind je nog veel meer blogs over tieners.

Zomervakantie bucketlist

Wat hebben we zin in de zomervakantie! Daarom maakten we weer een bucketlist met zomervakantie activiteiten. Met uitjes en tips voor thuis én zowel binnen als buiten ideeën.

  • Leuk met kids
  • Leuk met kids
  • Leuk met kids
  • Leuk met kids